Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

W dniu 15 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 24 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” X Legnickie Dni Kultury Kresowej 1.000,00 500,00
2. Stowarzyszenie „Prząśnik”w Brenniku XIII Wielka Biesiada 4.000,00 500,00
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy Konkurs plastyczny i fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” 600,00 500,00
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę” Festiwal Humoru i Żartu 3.000,00 3.000,00
5. Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór Dnia Jednego XVI Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik” – eliminacje powiatowe 1.500,00 500,00
6. Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór Dnia Jednego XXV Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny 5.000,00 500,00
7. Stowarzyszenie „Nasz Dom” III Benedyktyńska Jesień 2.500,00 500,00