Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

W dniu 15 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 24 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2011 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku VIII Regionalny Turniej Kręglarski Domów Pomocy Społecznej 2.000,00 500,00
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy IX Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 1.080,00 500,00
3. Powiatowe Zrzeszenie „LZS” Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi 4.000,0 3.000,00
4. Stowarzyszenie „Nasz Dom” I Dolnośląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych Polska – Dolnośląskie 4.540,00 500,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „TORA” X Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Prochowice 2011 2.500,00 500,00
6. LZS „Nysa” Winnica Gminny Festyn Sportowo-Rekreacyjny w ramach III Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego po Ziemi Krotoszyckiej 7.210,00 1.000,00