Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna

W dniu 17 lutego 2011 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2011 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 24 lutego 2011 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2011 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy Konkurs plastyczny i fotograficzny „Chrońmy przyrodę ojczystą” 550,00 500,00
2. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy Z plecakiem przez powiat legnicki 5.000,00 2.500,00
3. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Legnicy Powiat Legnicki bez tajemnic 5.620,00 2.500,00
4. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii Piotra i Pawła w Chojnowie Wieloetapowe spotkania integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych z osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu legnickiego „Wiosna- Lato- Jesień 2011” 3.500,00 3.500,00