Drukuj

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Informacje dodatkowe:

 

Opłaty skarbowe: 26 zł

opłaty skarbowe (w przypadku obowiązku ich ustalenia wnoszone są przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Kontakt:

Pani Dorota Książek, tel. 76 72 43 419.