Powiatowa Społeczna Rada ds Niepełnosprawności Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Legnickiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu legnickiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Rada jest organem opinio-doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Skład Rady:

  1. Bożena Zakrawacz - przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Legnickim Polu
  2. Barbara Oleś - przedstawiciel Gminy Krotoszyce
  3. Anna Rosiak - przedstawiciel Gminy Kunice
  4. Agnieszka Redyk - przedstawiciel Powiatu Legnickiego
  5. Helena Jarosz - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie

Podstawa prawna:

- art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62 poz. 560),
- Zarządzenie nr 61/2019 Starosty Legnickiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania Rady:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt:

Dane kontaktowe : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1 - Tel. 76 72 43 515

Do pobrania: