Drukuj

PODSTAWA PRAWNA

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.2046 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).


ZADANIA RADY

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się, co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

Zebrania członków Społecznej Rady są przygotowywane w imieniu Starosty Legnickiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Ramowy Plan Pracy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim  - >>POBIERZ<<

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Legnicy została powołana Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Starosty Legnickiego na lata 2015 - 2019.

W skład Rady wchodzą:
1. Iwona Korzeniowka - Przewodniczący Powiatowej Rady.
2. Bożena Zakrawacz - Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady.
3. Anna Rosiak - Sekretarz Powiatowej Rady.
4. Barbara Zawadka- Członek Powiatowej Rady.
5. Andrzej Ksel - Członek Powiatowej Rady.

KONTAKT

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Legnickim prosimy kierować na adres:


POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY STAROŚCIE LEGNICKIM
ul. Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica


Tel. 76 72 43 515
E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.