Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Szanowni Państwo,

Fundacja Grejpfrut zaprasza do zamówienia i zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem równościowym. Zawarte w nim artykuły są niezbędne w pracy lidera/liderki społec

zności lokalnej, jak i w tworzeniu projektów uwzględniających równość szans.

Dolnośląska Akademia Gender wydała przewodnik równościowy. Zawarte w nim artykuły dotyczą szeroko rozumianego równouprawnienia obu płci na rynku pracy, jak i w komunikacji społecznej. Opis mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji ze względu na płeć pozwoli Ci zrozumieć specyfikę zjawiska, a także przyjąć właściwą postawę wobec przejawów nierówności, ponieważ zaproponowano w nim narzędzia gender mainstreaming, które należy wdrożyć w różne obszary życia.

Dzięki naszej publikacji zwiększysz swoją świadomość na temat polityki równościowej, poznasz sprawdzone rozwiązania w tym zakresie, a także poznasz stanowisko środowiska naukowego wobec  form feminatywnych (np. psycholożka, pedagożka) - czy należy ich używać, czy cokolwiek one zmienią w kwestii równości płci.

Mało tego! W poradniku prezentujemy międzynarodowe strategie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz sposoby wykorzystania (strategii) przez instytucje rynku pracy, dzięki czemu masz możliwość wypracowania niestereotypowych rozwiązań w zakresie projektów dla pracujących/bezrobotnych kobiet i mężczyzn. Popularyzujemy dobre praktyk i przedsięwzięć z zakresu równości płci. Równościowy poradnik Dolnośląskiej Akademii Gender możesz zamówić na stronie (poradnik oraz wysyłka są bezpłatne): http://www.akademiagender.cba.pl/po1.html.

Informacje zawarte w publikacji z łatwością wykorzystasz w swoim miejscu pracy – w trzech sektorach: prywatnym, publicznym i pozarządowym. Zachęcamy do złożenia zamówienia za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie projektu. Termin zakończenie zbierania zamówień kończy się 28.10.2011 r. Zamówienia mogą składać osoby z całej Polski.

Projekt został wsparty finansowo przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.