Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

 Podstawa prawna:

 • art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.)

  Od momentu utworzenia BDO w dniu 24 stycznia 2018 r. transportujący odpady nie są już zobowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

   W związku z powyższym starosta nie wydaje już zezwoleń na transport odpadów.

   Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach transportujący odpady (także ci posiadający już zezwolenie na transport odpadów) są zobowiązani do złożenia wniosku, do marszałka województwa, o wpis do BDO. 

   Więcej informacji w zakładce: INFORMACJA O UTWORZENIU BDO.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 333,
tel. 76 72 43 419.