Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

W dniu 7 lutego 2012 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2012 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 16 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2012 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana
kwota
Przyznana
kwota
1) Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” XI Legnickie Dni Kultury Kresowej 1.000,00 500,00
2) Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku XIV Wielka Biesiada 2.000,00 500,00
3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy Konkurs plastyczny i fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” 500,00 500,00
4) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę” II Festiwal Humoru i Żartu 4.500,00 4.500,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” na realizację zadania publicznego pn. XV Edycja Akcji Letniej „Dzieci Lwowskie Gośćmi Ziemi Dolnośląskiej”.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2012

W dniu 8 lutego 2012 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2012 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 16 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2012 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana
kwota
Przyznana
kwota
1) Stowarzyszenie „Prząśnik”
w Brenniku
IX Regionalny Turniej Kręglarski Domów Pomocy Społecznej 1.000,00 1.000,00
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy
X Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 500,00 500,00
3) Powiatowe Zrzeszenie „LZS” Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi 4.000,00 3.000,00
4) Stowarzyszenie „Nasz Dom” Organizacja VIII Dolnośląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych Polska- Dolnośląskie Legnica 2.500,00 1.000,00
5) Uczniowski Klub Sportowy „TORA” IX Letni Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Prochowice 2012 2.000,00 500,00

Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, dofinansowania nie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy na realizację zadania publicznego pn. „Festyn Sportowo- Rekreacyjny z Okazji Dnia Dziecka”, Uczniowski Klub Sportowy „TORA” na realizację zadania publicznego pn. X Wiosenny Turniej Dzieci w Karate – Prochowice 2012 i na realizację zadania publicznego pn. X Ogólnopolski Turniej Dzieci w Karate- Prochowice 2012

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2012

W dniu 7 lutego 2012 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2012 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 16 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę w/s rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2012 następującym podmiotom:

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana kwota Przyznana
kwota
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego
w Legnicy
Konkurs plastyczny i fotograficzny „Chrońmy przyrodę ojczystą” 500,00 500,00
2) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
w Legnicy
Z plecakiem przez powiat legnicki 4.000,00 2.000,00
3)

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
w Legnicy

Powiat Legnicki bez tajemnic 3.700,00 1.500,00
4) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii Piotra i Pawła w Chojnowie Wieloetapowe spotkania integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych z osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu legnickiego „Wiosna- Lato- Jesień 2012” 4.000,00 3.000,00
5) Stowarzyszenie
„Nasz Dom”
Piosenka jest dobra na wszystko 8.475,00 2.000,00