Drukuj

Do pobrania:

  1. wniosek o rejestrację pojazdu
  2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

  1. oryginał dowodu własności pojazdu
  2. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
  3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
  5. dowód tożsamości
  6. pełnomocnictwo

Informacja dodatkowa.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne.W karcie pojazdu organ dokonuje adnotacj „Wywóz pojazdu za granicę” oraz wpisuje tymczasowy nr rejestracyjny oraz serię i numer pozwolenia czasowego.

W przypadku przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP, właściciel przedkłada dowód własności pojazdu.

W przypadku przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy właściciel oddaje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Opłaty za wydanie:

1. pozwolenia czasowego 18,50 zł + 0,50 zł opł. ew.
2. znak legalizacyjny na tablice tymczasowe
lub
12,50 zł + 0,50 zł opł. ew
*6,25 zł + 0,50 zł opł ew.
3. tablic rejestracyjnych:  
  tymczasowych tablic samochodowych 30,00 zł
  tymczasowych tablic motocyklowych* 12,00 zł
  tymczasowych tablic motorowerowych* 12,00 zł
  tymczasowych tablic do przyczep * 15,00 zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  Getin Noble Bank s.a. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Osoby składające wnioski o rejestrację pojazdu bezpośrednio w urzędzie mogą dokonywać płatności kartami płatniczymi na stanowisku obsługującym klienta. W przypadku skorzystania z takiej możliwości Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych pobiera prowizję w wysokości 2,00zł od każdej płatności, bez względu na jej wysokość.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna: