Drukuj

Do pobrania

  1. wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego
  2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego

 

Załączniki

  1. dowód rejestracyjny
  2. karta pojazdu, jeżeli była wydana
  3. aktualny, pełny odpis zastawu rejestrowego bądź zaświadczenie wydane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawu
  4. odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu
  5. dokument tożsamości
  6. pełnomocnictwo.

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego.

 

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

 

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisanie lub wykreślenie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna: