Drukuj

Do pobrania :

  1. wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
  2. pełnomocnictwo

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego

 

Załączniki:

  1. pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
  2. zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające usunięcie przyczyn(-y) zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (w przypadku gdy minął oznaczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu termin następnego badania technicznego, dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o okresowym badaniu technicznym pojazdu),
  3. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie – do wglądu,
  4. pełnomocnictwo
  5. dokument tożsamości.

 

Informacja dodatkowa:

W przypadku nabycia pojazdu z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym dodatkowo należy przedłożyć oryginał dowodu własności pojazdu.

 

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna: