Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

pcpr

Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Powiatu Legnickiego znajdującego się na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

W miniony piątek, 20 maja, w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Obchody zostały zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Legnicy przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy i Urzędu Miasta w Legnicy. Święto strażaków zaszczycili swoja obecnością licznie przybyli goście w tym: Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, st. bryg. Adam Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki, Aleksander Kostuń – Przewodniczący Rady Powiatu, Janina Mazur – Starosta Legnicki, Ekscelencja ks. Biskup Diecezji Legnickiej Zbigniew Kiernikowski, Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Wacław Szetelnicki – Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, Duszpasterze Diecezji Legnickiej.

W Bieniowicach, z udziałem blisko 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, odbyły się Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe. Zawody były rozgrywane w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W sportowych zmaganiach współfinansowanych przez Powiat Legnicki oraz Fundację Polska Miedź udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z: Krotoszyc, Kościelca, Kunic, Wągrodna, Bieniowic, Rosochatej, Prochowic, Rzeszotar oraz z gimnazjów ze: Spalonej, Krotoszyc i Chojnowa.

W miniony piątek 13 maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się  XV  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez udzielenie absolutorium.  Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu,  w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br. oraz głosowali nad dziewięcioma uchwałami, w tym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2015.

zdjęcie nr 1

Już po raz szósty, w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach, zorganizowano Piknik pod Bocianim Gniazdem. Impreza przyciągnęła wiele osób, uczestniczyli w niej również przedstawiciel naszego powiatu: Wicestarosta Krzysztof Sowiński oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy Elżbieta Iwanicka. Piknik był nie tylko doskonałą okazją do dobrej zabawy, ale również do wręczenia nagród laureatom VI konkursu plastyczno-fotograficznego pt. "Bocian - niezwykły ptak i jego świat".

 

zdjęcie nr 1

Komunikat dotyczący stałego zagrożenia drzewostanów

od szkodników wtórnych

Nadleśnictwo Złotoryja informuje, że w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu został ogłoszony decyzją nr 6/2016 Dyrektora RDLP, stan siły wyższej.

 

Współpacujemy