Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana numeru rachunku bankowego Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Starostwo Powiatowe w dniu 30 marca będzie pracować. Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W przedświątecznej atmosferze 20 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie Rady Powiatu zwołał i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Podczas Sesji Radni głosowali nad dziesięcioma uchwałami. Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok, a także uchwały między innymi w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2019 rok, ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego, delegowania radnego Rady Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej i nadania mu statutu. Radni oraz przybyli goście wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Adama Babuśkę - Starostę Legnickiego oraz przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Legnickiego.  

W dniu 18 grudnia w odbyło się spotkanie wigilijne Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie, w którym udział wzięli podopieczni ŚDS wraz z kadrą, władze samorządowe, księża oraz zaprzyjaźnieni goście. Uczestnicy ŚDS przygotowali wraz z zaproszoną Julią występ kolęd, który wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Również zaproszona skrzypaczka – Pani Sylwia Lamek zagrała kilka przepięknych kolęd, tworząc wspaniały klimat Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie Wigilijne przebiegało w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze.

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 20.12.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacji pomiarowej w Legnicy.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 21.12.2018 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).

W dniu 10 grudnia miało miejsce uroczyste wręczenie Dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym  we Wrocławiu. Stypendystkami z powiatu legnickiego zostały uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie: Sylwia Urszulak (III LO) oraz Weronika Grudzień (III TE). Dyplomy otrzymały z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka. W tej uroczystości uczestniczyli również Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusz Kowalczyk oraz rodzice uczennic.

Współpacujemy