Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Pod koniec maja br. w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu odbyło się I ŚWIĘTO RODZINY. Na zaproszenie Mieszkańców i Pracowników Domu przybyło około 150 osób (mam, ojców, sióstr, braci i dalszych członków rodzin naszych Mieszkańców). Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, którą celebrował proboszcz parafii w Legnickim Polu ksiądz kanonik Włodzimierz Gucwa. Dyrektor Dariusz Wojtkowiak przywitał przybyłych gości, a później królowała już tylko zabawa w towarzystwie członków rodzin i przy przepysznym poczęstunku. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka, Z-ca Wójta Magdalena Ryglicka, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Milejski, dyrektor PCPR w Legnicy Anna Piątek - Olszuk wraz z pracownikami, dyrektor MOPS w Legnicy Jerzy Konopski wraz z Z-cą Zytą Lorenc, dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu Dorota Anklewicz - Siczek oraz kierownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Legnickiego. Imprezę poprowadził Stanisław Jaworski. Wizyta rodzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu była bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla nich, ale i dla pracowników Domu.

Starostwo Powiatowe w Legnicy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne i pasjonatów Nordic Walking do uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-zdrowotnej pn.: „Marsz Niepodległości - Marszem po zdrowie”, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku w godzinach 11.00 - 14.00 w miejscowości Dunino 27, gmina Krotoszyce (Ośrodek „Stary Młyn Dunino”).

Impreza rozpocznie się szkoleniem obejmującym zestaw ćwiczeń rekreacyjnych i podstawowych technik marszu, które zostanie przeprowadzone przez Międzynarodowych Instruktorów Nordic Walking. Trasa marszu będzie prowadziła urokliwym szlakiem otaczającym młyn, na dystansie 2 km. Na zakończenie zaplanowano poczęstunek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego:

 • zorganizowanie wyjazdu i zakwaterowania na dwa dni w Kudowie Zdroju dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa podczas dwudniowego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu,
 • zapewnienie na dwa dni wyżywienia dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
 • dokonanie ubezpieczenia (NNW) na rzecz 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu na czas wyjazdu (zakup poniżej 30 000 euro),

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych Powiatu Legnickiego, gminy Miłkowice oraz Rady Sołeckiej Wsi Pątnówek, w dniu wczorajszym, 21 maja została odsłonięta i poświęcona odrestaurowana rzeźba św. Jana Nepomucena, stojąca we Wsi Pątnówek.

Na poniedziałkowej uroczystości nie zabrakło mieszkańców gminy Miłkowice, władz powiatowych w osobach: Janiny Mazur Starosty Legnickiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarosty, Jana Krawczyka Członka Zarządu Powiatu, Grzegorza Rogosa Sekretarza, władz Miłkowic: Dawida Stachury Wójta Gminy Miłkowice, Tadeusza Gładysza Przewodniczącego Rady Gminy Miłkowice, Leszka Dobrzynieckiego Kierownika Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Jarosława Kmaka Sołtysa Pątnówka, przedstawicieli wydziałów Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych.

XV Regionalny Turniej w Kręgle Domów Pomocy Społecznej odbył się 18.05.2018r.

Do udziału w turnieju zaproszeni zostali podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek oraz „Klub Seniora” działający przy Stowarzyszeniu „Prząśnik”. Każdą placówkę reprezentowały 5-osobowe drużyny wraz z opiekunami.
Na XV Turniej w Kręgle zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oraz kierownicy w/w placówek.

W dniu wczorajszym, 17maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu za rok 2017, poprzez udzielenie absolutorium.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2017 rok, które przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Stachura.

Współpacujemy