Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Powiat Legnicki zabezpieczył w tym roku ponad 3 miliony złotych na termomodernizację budynku szkolnego, kotłowni, warsztatów i administracji w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie przy ulicy Witosa 1.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z którego powiat legnicki pozyskał ponad 2,5 mln złotych.

W dniu 25 kwietnia br., dzięki zaproszeniu Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie wzięli udział w VI Gimnazjadzie wioślarskiej. Podopieczni Domu pan Rafał Cieślik, pan Piotr Wojciechowski, pan Łukasz Kunze oraz pan Daniel Potocki zajęli I miejsce w kategorii drużynowej. To kolejny sukces podopiecznych ŚDS Nr 1 w Chojnowie, za co serdecznie im gratulujemy!!

Tradycyjnie już, wraz z nadejściem wiosny i ciepłych dni, zwarta grupa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku przystąpiła do porządkowania i upiększania otoczenia. Wszystkie klomby kwiatowe zostały oczyszczone z chwastów. Prace porządkowe odbywały się pod czujnym okiem i nadzorem grupy mieszkańców, spędzającej czas pod kasztanem. Teraz sprzątający i  nadzorujący z niecierpliwością oczekują na rozkwitnięcie kwiatów i cieszenie oczu ich barwami.

Cała Polska wywiesza flagi narodowe i uczestniczy w ich liczeniu w święta państwowe (w tym w okresie 2-3 maja 2018r. oraz 11 listopada 2018r. na 100-lecie odzyskania niepodległości). Akcja została zainicjowana przez pracownika gminy Łowicz.

Jej celem jest propagowanie postawy patriotycznej, której wyrazem może być wywieszanie flagi  narodowej.

Akcja została zgłoszona do MSWiA w celu jej obserwacji i ewentualnego objęcia patronatem w kolejnej edycji zaplanowanej na 11 listopada 2018 r.

Przedsięwzięcie jest obywatelską inicjatywą i nie ma żadnych sponsorów natomiast ma wielu zacnych patronów. Patronatem honorowym objął akcję między innymi Wojewoda Łódzki.

Komisarz Wyborczy w Legnicy zachęca wszystkie osoby spełniające wymogi przewidziane dla urzędników wyborczych do zgłaszania swoich kandydatur na załączonym formularzu.

Dokumenty określające wymogi przewidziane dla urzędników wyborczych określają załączone dokumenty:

 

Stowarzyszenie „KOLEJARZ” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego powiatu na bezpłatne warsztaty: „Zdrowy kręgosłup”. Szczegółowe informację można znaleźć na plakacie. 

 

Współpacujemy