Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Mury prochowickiego zamku gościły uczestników VI edycji imprezy sportowo-integracyjnej pn. „Marszem po zdrowie”. Imprezę, która już na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń w naszym powiecie zorganizowali wspólnie, z myślą o niepełnosprawnych: Powiat Legnicki, Miasto i Gmina Prochowice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy do Głuchowic, gdzie odbywa się X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski pod Patronatem Starosty Legnickiego Adama Babuśki. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, występy i niespodzianki.

Szczegóły programu na plakacie. 
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie wrócili z 14-to dniowego turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie. Mimo, że były dwa dni podczas których pokropił deszcz, to reszta pobytu była na tyle słoneczna, że uczestnicy z powodzeniem opalali się leżakując na plaży. Poza codziennymi zabiegami rehabilitacyjnymi podopieczni, w zależności od kondycji i możliwości, odbywali dłuższe lub krótsze spacery wzdłuż plaży, a nawet kilkakrotnie do pobliskiej miejscowości – Chłopy. Dla niektórych naszych podopiecznych był to nie lada wyczyn i za to otrzymali gromkie oklaski!  Wyjścia na basen, malowanie kamieni wspólnie zebranych na plaży, wyprawa statkiem to zajęcia, które podobały się wszystkim. Była też podróż Ciuchcią  do Gąsek oraz do Mielna, gdzie można było zwiedzić m.in. latarnię morską. Wieczorki taneczne oraz ogniska z pieczeniem kiełbasek to wieczorne zajęcia, podczas których podopieczni mieli możliwość wytańczyć się do woli, porozmawiać, żartować, grać na gitarze i wspólnie śpiewać piosenki. Wszyscy wróciliśmy szczęśliwi i wypoczęci. Z naładowanymi „bateriami” oraz pełni pozytywnych wspomnień.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła uczestników konferencji „Finanse na rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Organizatorem konferencji był Związek Pracodawców Polska Miedź oraz KGHM Polska Miedź S.A.  W spotkaniu dedykowanym współpracy samorząd-pracodawcy udział wzięli przedstawiciele powiatu legnickiego: starosta legnicki Adam Babuśka, przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, wiceprzewodniczący Paweł Grabek, wicestarosta Janina Mazur, członkowie Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Grzegorz Gapski  oraz zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski.

 

Starosta Legnicki Adam Babuśka, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski oraz Radny Powiatu Legnickiego Artur  Smęt mieli przyjemność gościć panią Minister Beatę Kempę.
Spotkanie było okazją do rozmów na temat zmagań, jakie stoją przed samorządowcami w najbliższych latach. 

W czwartek 30 maja br., odbyła się  VI  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez jednomyślne  udzielenie absolutorium. Trzynastka, bo tylu radnych było obecnych na sesji, okazała się bardzo szczęśliwą liczbą. W tym roku udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą  nad treścią raportu o stanie powiatu za rok 2018. Było to po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego. Raport obejmuje działalność starosty i zarządu w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych powiatu, strategii, programów oraz uchwał rady i zarządu. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych powiat pozyskał również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane  przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrali radni: Grzegorz Gapski, Jan Łukasz oraz Przewodniczący Aleksander Kostuń. Po debacie radni głosując udzielili absolutorium zarządowi za rok 2018. Starosta Adam Babuśka podziękował Radzie za jednomyślność w głosowaniu i pogratulował wicestaroście Janinie Mazur, która w poprzedniej kadencji była starostą, za wysoką ocenę raportu o stanie powiatu i udzielenie absolutorium.  W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania starosty  Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli również sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2018 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Powiatowi radni głosowali nad ośmioma uchwałami, w tym w sprawie: