Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Organizacje pozarządowe

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zaprasza do zapoznania się z  informacją dotyczącą możliwości pracy on-line organów zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami. Szczegóły w załączniku

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc maj 2020r. Harmonogram w załączniku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc sierpień 2018r. oraz z informacją dotyczącą nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r.  Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych zaprasza na szkolenie dotyczące RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jest to jedyne szkolenie organizowane wspólnie przez UMWD oraz NIW i UODO dla organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. Ekspertami prowadzącymi szkolenie będą przedstawiciele UODO.

 

Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017r. poz. 210). 

 Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016r.

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”, która odbędzie się 25 kwietnia 2018r. w Żmigrodzie, przy ulicy Wrocławskiej 12 (Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie), w godz. 10.00 - 15.30.Do otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20 przystąpiło 6 organizacji pozarządowych, tj.:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”.