Drukuj

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Dokumenty pomocnicze:

Opłata:

Termin załatwienia sprawy:

Do 21 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt: