Grafika: UwagaZ dniem 1 października 2022 r. nastąpi reorganizacja pracy Wydziału Architektury i Budownictwa.

W poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 1100 do 1500, pracownicy wydziału będą udzielać informacji i wyjaśnień telefonicznych dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do wniosków złożonych przez inwestorów lub ich pełnomocników.

W środy i piątki pracownicy wydziału AB będą wykonywać wyłącznie pracę merytoryczną związaną z analizą i rozpatrywaniem złożonych wniosków oraz prowadzeniem postępowań w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku spraw skomplikowanych, złożonych, wymagających osobistego stawiennictwa stron, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt, w celu omówienia z pracownikami wydziału zagadnień związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

Prosimy o unikanie wizyt niezapowiedzianych, bez wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Wnioski w sprawach należących do właściwości Wydziału AB można składać w każdym czasie, od poniedziałku do piątku w punkcie obsługi interesanta znajdującym na parterze siedziby urzędu, bądź przesyłając je na adres starostwa za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Wprowadzenie powyższych zasad ma na celu usprawnienie prowadzenia postępowań, a także ograniczenie możliwości popełniania błędów w tym zakresie.