Drukuj

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłata:

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.35 KPA (nie dłużej niż 2 miesiące)

Miejsce załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

 Kontakt: