Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Pełnomocnik:
Mirosława OLEWIŃSKA-GRZYWACZ

Kontakt: tel. 76-72-43-435


Zadania Referatu:

 • identyfikowania potrzeb i problemów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przygotowywania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie oraz poszukiwanie pozabudżetowych źródeł ich finansowania;
 • przekazywania lokalnej społeczności wiedzy na temat potrzeby oraz zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i usług e-administracji;
 • nadzoru nad wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów;
 • wdrażania i nadzoru nad eksploatacją stosowanych w starostwie aplikacji, programów i systemów informatycznych;
 • wsparcia komórek organizacyjnych starostwa w realizacji wdrożeń informatycznych;
 • nadzoru nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej powiatu;
 • nadzoru nad publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronach internetowych powiatu;
 • sprawowania technicznego nadzoru nad wewnętrznymi serwerami starostwa;
 • prowadzenia prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i administrowania wewnętrzną siecią komputerową LAN w budynku starostwa powiatowego oraz monitoringu jej funkcjonowania;
 • monitoringu pracy komputerów w starostwie;
 • zarządzania dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń;
 • sprawowania technicznego nadzoru i serwisowania w podstawowym zakresie sprzętu informatycznego;
 • wykonywania elektronicznych kopii bezpieczeństwa i elektronicznej archiwizacji danych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa, a także odzyskiwania utraconych danych;
 • prowadzenia rejestrów interwencji informatycznych;
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych dotyczących informatycznych metod pracy oraz udział w zewnętrznych szkoleniach z zakresu informatyki.
 1. identyfikowania potrzeb i problemów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przygotowywania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie oraz poszukiwanie pozabudżetowych źródeł ich finansowania;

 2. przekazywania lokalnej społeczności wiedzy na temat potrzeby oraz zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i usług e-administracji;

 3. nadzoru nad wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów;

 4. wdrażania i nadzoru nad eksploatacją stosowanych w starostwie aplikacji, programów i systemów informatycznych;

 5. wsparcia komórek organizacyjnych starostwa w realizacji wdrożeń informatycznych;

 6. nadzoru nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej powiatu;

 7. nadzoru nad publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronach internetowych powiatu;

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W LEGNICY

20

 1. sprawowania technicznego nadzoru nad wewnętrznymi serwerami starostwa;

 2. prowadzenia prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i administrowania wewnętrzną siecią komputerową LAN w budynku starostwa powiatowego oraz monitoringu jej funkcjonowania;

 

 1. monitoringu pracy komputerów w starostwie;

 2. zarządzania dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń;

 3. sprawowania technicznego nadzoru i serwisowania w podstawowym zakresie sprzętu informatycznego;

 4. wykonywania elektronicznych kopii bezpieczeństwa i elektronicznej archiwizacji danych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa, a także odzyskiwania utraconych danych;

 5. prowadzenia rejestrów interwencji informatycznych;

 6. organizowanie szkoleń wewnętrznych dotyczących informatycznych metod pracy oraz udział w zewnętrznych szkoleniach z zakresu informatyki.