Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim — Kampania Edukacyjna

Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej we Wrocławiu.

  • wartość ogólna przedsięwzięcia: 166.666,67 zł
  • wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 150.000,00zł, dotacja

Działania:

Gospodarstwo Przyjazne Naturze — Konkurs

Logo: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

Szkolenie z zakresu ochrony drzew (wpływającej na ochronę powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu)

W ślad za szkoleniem z zakresu ochrony drzew zorganizowanym w dniu 23 listopada 2022 r. przez Powiat Legnicki przy wsparciu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” i dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawiamy publikację pokonferencyjną pn. Niezbędnik pielęgnacji drzew w dobie zmian klimatu dla zarządców terenów zieleni, samorządów, mieszkańców.

Logo: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.