Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim — Kampania Edukacyjna

Projekt pod nazwą: Kampania edukacyjna „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej:

  • wartość ogólna przedsięwzięcia: 166.666,67 zł
  • wysokość oraz forma dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu: 150.000,00 zł, dotacja

Działania:

Gospodarstwo Przyjazne Naturze — Konkurs

 

Mój EKO Powiat za 25 lat – Konkurs plastyczny:

Przyroda Powiatu Legnickiego w obiektywie – Konkurs fotograficzny:

 

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu ochrony drzew (wpływającej na ochronę powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu)

W ślad za szkoleniem z zakresu ochrony drzew zorganizowanym w dniu 23 listopada 2022 r. przez Powiat Legnicki przy wsparciu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” i dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawiamy publikację pokonferencyjną pn. Niezbędnik pielęgnacji drzew w dobie zmian klimatu dla zarządców terenów zieleni, samorządów, mieszkańców.

Logo: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.