Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), w sporach z przedsiębiorcą – sprzedawcą, producentem, dystrybutorem.

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rzecznik@legnica.eu
tel: 767212138
Nieodpłatna pomoc prawna
Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w dwóch punktach.

Warunki otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydarzenia w powiecie

Drukuj

Obchody Dnia Strażaka

Galeria nr: 536Przejdź do galerii

W miniony piątek, 20 maja, w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Obchody zostały zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Legnicy przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy i Urzędu Miasta w Legnicy. Święto strażaków zaszczycili swoja obecnością licznie przybyli goście w tym: Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, st. bryg. Adam Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki, Aleksander Kostuń – Przewodniczący Rady Powiatu, Janina Mazur – Starosta Legnicki, Ekscelencja ks. Biskup Diecezji Legnickiej Zbigniew Kiernikowski, Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Wacław Szetelnicki – Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, Duszpasterze Diecezji Legnickiej.

 
Drukuj

Wiosenne Biegi Przełajowe

Galeria nr: 535Przejdź do galerii

W Bieniowicach, z udziałem blisko 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, odbyły się Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe. Zwody były rozgrywane w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W sportowych zmaganiach współfinansowanych przez Powiat Legnicki oraz Fundację Polska Miedź udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z: Krotoszyc, Kościelca, Kunic, Wągrodna, Bieniowic, Rosochatej, Prochowic, Rzeszotar oraz z gimnazjów ze: Spalonej, Krotoszyc i Chojnowa.

 
Drukuj

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Galeria nr: 534Przejdź do galerii

W miniony piątek 13 maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się  XV  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez udzielenie absolutorium.  Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu,  w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br. oraz głosowali nad dziewięcioma uchwałami, w tym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2015.

 
Drukuj

VI Piknik Pod Bocianim Gniazdem

zdjęcie nr 1

Już po raz szósty, w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach, zorganizowano Piknik pod Bocianim Gniazdem. Impreza przyciągnęła wiele osób, uczestniczyli w niej również przedstawiciel naszego powiatu: Wicestarosta Krzysztof Sowiński oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy Elżbieta Iwanicka. Piknik był nie tylko doskonałą okazją do dobrej zabawy, ale również do wręczenia nagród laureatom VI konkursu plastyczno-fotograficznego pt. "Bocian - niezwykły ptak i jego świat".

 
Drukuj

APEL DO WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

 

zdjęcie nr 1

Komunikat dotyczący stałego zagrożenia drzewostanów

od szkodników wtórnych

Nadleśnictwo Złotoryja informuje, że w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu został ogłoszony decyzją nr 6/2016 Dyrektora RDLP, stan siły wyższej.

 

 
Drukuj

Pieniądze na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Staż jest formą nabywania przez bezrobotnych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (stażysta otrzymuje stypendium z Urzędu Pracy w kwocie 997,40 zł miesięcznie).

 
Starsze wiadomości
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Serwis Samorządowy PAP

Prawo Miejscowe

europejskiekrajowe

Wynajem pomieszczeń biurowych

przepisy

kolorowanki

po gimnazjumOśrodek Interwencji Kryzysowej

Pcpr
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
NA RODZINY ZASTĘPCZE