Wydarzenia w powiecie

Drukuj

Konkurs Fotograficzny "Senior w obiektywie i za obiektywem"

zdjęcie nr 1Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

 
Drukuj

„Dni Kresowe –Nie jest wart przyszłości ten,kto nie pamięta o przeszłości”

zdjęcie nr 1

ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH

Program realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice

Dni Kresowe - Nie jest wart przyszłości ten, kto nie pamięta o przeszłości to spotkanie kilku pokoleń, mające na celu działania koedukacyjne, służące aktywizacji i integracji osób 60+ oraz popularyzacji i ochronie elementów kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych. Projekt skierowany do osób zamieszkałych na terenie gm. Chojnów.

 
Drukuj

XVI Wielka Biesiada

Galeria nr: 433Przejdź do galerii

Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku, od kilkunastu już lat, w okresie letnim organizuje imprezę integracyjną pod nazwą „Wielka Biesiada”. Tegoroczna edycja odbyła się pod przewodnim hasłem "Pół żartem pół serio". Na Biesiadę przybyli podopieczni zaprzyjaźnionych placówek, pracownicy z rodzinami, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Mieszkańcy DPS "Prząśnik" i ich rodziny ich byli w „podwójnej” roli – gospodarzy i gości jednocześnie.

 
Drukuj

Rekrutacja do nowych projektów „Obywatele w działaniu…”

zdjęcie nr 1

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie podregionu legnickiego i jeleniogórskiego do udziału w szkoleniach w ramach projektów:

"Obywatele w działaniu w podregionie legnickim Województwa Dolnośląskiego" i "Obywatele w działaniu w podregionie jeleniogórskim Województwa Dolnośląskiego".

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat przeprowadzania konsultacji społecznych jak również usprawnienie współpracy między przedstawicielami JST a NGO w tym temacie. W projekcie weźmie udział 36 uczestników, w tym 12 przedstawicieli JST oraz 24 przedstawicieli NGO.

 
Drukuj

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

herbOd dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

 
Drukuj

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

obraz7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach UMWD, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 
Starsze wiadomości
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Serwis Samorządowy PAP

Prawo Miejscowe

prawo europejskieprawo krajoweprawo europejskieprawo krajowe

Wynajem pomieszczeń biurowych


Wynajem pomieszczeń biurowych

logoOśrodek Interwencji Kryzysowej

logo logo
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
NA RODZINY ZASTĘPCZE