Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica - Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice

  • Dofinansowanie: 4 403 664,50 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 8 807 329,00 zł

 

Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2269D, Krzywa

  • Dofinansowanie: 200 000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 797 516,24 zł

 

Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice

  • Dofinansowanie: 400 000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 279 050,00 zł

 

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz

  • Dofinansowanie: 200 000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 450 765,00 zł

Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi 2178D w m. Ziemnice

  • Dofinansowanie: 1 398 370,00 zł
  • Wartość zadania: 2 796 740,00 zł