Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe


Przewodnicząca Zespołu:
Sylwia Majewska

  Kontakt: tel. 76-72-43-516
fax. 76-72-43-519

Zadania Zespołu:

 • orzekania niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • orzekania stopnia niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • sporządzania informacji i sprawozdań z zakresu działania zespołu;
 • wydawania kart parkingowych,
 • prowadzenie danych osób niepełnosprawnych w ramach elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności.