Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

OSTRZEŻENIE meteorologiczne – burze z gradem

Organizacje pozarządowe

 

Do 20 maja 2018 roku stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowych przepisów określonych w nowelizacji Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017r. poz. 210). 

 Dostosowania dotyczą stowarzyszeń rejestrowych, które muszą lub chcą dostosować swoje statuty oraz stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 20 maja 2016r.

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”, która odbędzie się 25 kwietnia 2018r. w Żmigrodzie, przy ulicy Wrocławskiej 12 (Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie), w godz. 10.00 - 15.30.Do otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20 przystąpiło 6 organizacji pozarządowych, tj.:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc listopad 2017 r. oraz z instrukcją wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Szczegóły w załącznikach:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc październik 2017 r. oraz z informacjami dotyczącymi tzw. „małych grantów”, czyli dotacji udzielanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc czerwiec 2017 r. oraz z informacjami dotyczącymi następujących zagadnień:

  • zasady składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje pozarządowe
  • księgowość i działalność gospodarcza w NGO oraz działalność odpłatna pożytku publicznego

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD oraz Prezydent Miasta Świdnica Pani Beata Moskal-Słaniewska zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wójtem Gminy Chojnów panem Andrzejem Pyrz zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Stowarzyszenia - nowe przepisy

Przedstawiamy ważniejsze zmiany jakie od 20 maja 2016 r. wprowadziła nowelizacja Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Nowe uregulowania prawne dotyczą m.in. zakładania stowarzyszeń i ich działalności oraz normują wiele spraw związanych ze stowarzyszeniami zwykłymi, które nabędą tzw. ułomną osobowość prawną.

  1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) - pobierz tutaj
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644) - pobierz tutaj