Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Organizacje pozarządowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza  na Cykl  szkoleniowy adresowany do dolnośląskich organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)  zainteresowanych rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Szczególnie zapraszamy organizacje zajmujące się turystyką, edukacją, sportem,  kulturą i zdrowiem zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, działalnością odpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym dla Liderów organizacji pozarządowych w ramach projektu pt. „Mam prawo” kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa.

Cykl szkoleniowy ma na celu przekazanie Liderom organizacji pozarządowych wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działań strażniczych i narzędzi monitoringu.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że jako największa Organizacja Pożytku Publicznego w Polsce, od 2001 r. zajmująca się edukacją, posiadamy szerokie możliwości udzielenia wsparcia finansowego działającym na terenie Państwa gminy organizacjom pozarządowym.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji dostępnymi Państwu kanałami ww. organizacjom, szczególnie tym małym, nie posiadającym statusu OPP, mającym trudności z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Klubu Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Legnickiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 25.06.2010 roku przez Klub Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Realizując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 19 listopada 2008. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek zainteresowanych realizacją zadań publicznych. Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny i zostało poświecone dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego: