Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe 2 maja będzie nieczynne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 maja będzie nieczynne.

Organizacje pozarządowe

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleniowym dla Liderów organizacji pozarządowych w ramach projektu pt. „Mam prawo” kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa.

Cykl szkoleniowy ma na celu przekazanie Liderom organizacji pozarządowych wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działań strażniczych i narzędzi monitoringu.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że jako największa Organizacja Pożytku Publicznego w Polsce, od 2001 r. zajmująca się edukacją, posiadamy szerokie możliwości udzielenia wsparcia finansowego działającym na terenie Państwa gminy organizacjom pozarządowym.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji dostępnymi Państwu kanałami ww. organizacjom, szczególnie tym małym, nie posiadającym statusu OPP, mającym trudności z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Klubu Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Legnickiego podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 25.06.2010 roku przez Klub Karate Shotokan „TORA” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „IX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Chojnów 2010”.

Spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Realizując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 19 listopada 2008. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się spotkanie władz powiatu legnickiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek zainteresowanych realizacją zadań publicznych. Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny i zostało poświecone dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.

Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego: