Przyznane tytuły

Zasady przyznawania

  • Uchwała nr XXXVIII/242/2022 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu legnickiego".

Do pobrania