Ochrona środowiska to działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Polega na naprawie wyrządzonych w tym obszarze szkód oraz zapobieganiu szkodliwym wpływom działania człowieka na środowisko. W dzisiejszych czasach coraz większa ilość osób zdaje sobie sprawę, jakie mogą być negatywne skutki i jak wiele można stracić poprzez degradację środowiska i ekosystemów. Obecnie proekologiczny styl życia zyskuje coraz większą popularność wśród Polaków i są wprowadzane elementy ekologii do codziennego życia jak np. rezygnacja z jednorazowych toreb foliowych na rzecz wielorazowych materiałowych, korzystanie z komunikacji publicznej, segregacja śmieci, korzystanie ze sprzętów energooszczędnych, wprowadzenie od najmłodszych lat edukacji ekologicznej itd.