Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich, którzy realizują
zadania ustawy o pomocy społecznej
na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu
zbyt trudnych dla nich problemów życia codziennego.

 

Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania
za Wasze zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym.

 

Z okazji Waszego święta składamy Państwu życzenia wszystkiego
najlepszego w życiu osobistym i zawodowym. Życzymy, by źródłem Państwa
radości i satysfakcji z pracy były sukcesy ludzi, którym pomagacie
przezwyciężać życiowe trudności.

 

  Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Legnicki
  Aleksander Kostuń  Janina Mazur
Tu podaj tekst alternatywny

W dniu 16 listopada br., odbyła się XXX w tym roku sesja Rady Powiatu Legnickiego. XXX posiedzenie otworzył, witając wszystkich zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Następnie przystąpiono do realizacji punków obrad, którymi było przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Legnickiego oraz przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Powiatu Legnickiego za rok szkolny 2016/2017. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, które przedstawiła Janina Mazur Starosta Legnicki.

 Już w najbliższą sobotę tj. 25 listopada w budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 75 odbędzie się Międzypokoleniowy Turniej Par „ANDRZEJ Z ANDRZEJEM”. Na turniej zaprasza Klub Brydża Sportowego „Miłkowice” i Szkolne Koło Brydża Sportowego. Szczegółowe informację na plakacie.

Hala sportowa w Legnickim Polu gościła drużyny rywalizujące w Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców do lat 15, rozgrywanym w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. O prawo udziału w eliminacjach strefowych rywalizowały następujące drużyny: KS „ISKRA” Kochlice, LZS „CZARNI” Rokitki oraz reprezentacje: Szkoły Podstawowej w Spalonej, Zespołu Szkół w Legnickim Polu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach.

Szanowni Państwo,

Od dnia 13.11.2017r. występują poważne utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Stanowiska do spraw rejestracji pojazdów  (kolejka „R” i „D”) w związku z awarią,  nie są w stanie obsłużyć klientów. Prosimy, przed przyjazdem do Wydziału Komunikacji i Dróg, o telefoniczne upewnienie się, że system CEP działa i stanowiska do spraw rejestracji pojazdów obsługują mieszkańców powiatu.

Telefony kontaktowe: 76 72 43 453, -454, -455, -457, -460, -452.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2017, które odbędą się 23 listopada 2017r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 13.00 w budynku LETIA BUSINESS CENTER; ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

http://www.puplegnica.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:798.html należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy do dnia 20 XI 2017 r.

Współpacujemy