Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

OSTRZEŻENIE – burze z gradem 2/3.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Prochowice były gospodarzem „Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”, organizowanego w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Sportowe rozgrywki odbyły się 27 kwietnia br.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego – Kazimierz Burtny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka .

W sportowych zmaganiach udział wzięły 4 zespoły: Gimnazjum w Spalonej, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, KS „ISKRA” Kochlice i Gimnazjum im. Tadeusza Kopernika w Prochowicach

Zakończyły się eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem:

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 Z blisko siedemdziesięciu prac z terenu powiatu legnickiego Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Robert Wierzbicki - przewodniczący komisji konkursowej , Radny Rady Powiatu Legnickiego,
 2. Anna Moskwa - członek komisji , Kierownik Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej KM PSP w Legnicy,
 3. Paweł Żabicki - członek komisji , Starszy Specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa powiatowego w Legnicy

W dniu wczorajszym, 27 kwietnia 2017 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Legnickiego. Było to nadzwyczajne posiedzenie Radnych, które na wniosek Zarządu Powiatu zwołał Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Podczas posiedzenia Radni przyjęli dwie uchwały:

 • w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2017 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Blisko sześćdziesięciu wystawców krajowych i zagranicznych otworzyło swoje stanowiska podczas legnickich Targów Pracy, które odbyły się w środę 26 kwietnia, w Letia Business Center. Uroczystego otwarcia dokonali Krzysztof Sowiński Wicestarosta Legnicki oraz Grażyna Laurowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

 

Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 9 osób.
2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.
3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy. |

 

W dniach 21-22.04.2017 r. reprezentacja LMKS “SFORA” Chojnów wystartowała na matach 1. International White Tigers Cup Jarocin 2017. Był to kolejny turniej z cyklu Pucharu Polski P1, w którym wzięło udział około 350 zawodników. Zawody zostały rozegrane w formule Kyorugi (walki sportowej zgodnie z przepisami Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, Europian Taekwondo Union i World Taekwondo Federation). Zawodnicy w kategoriach wiekowych junior i kadet zmagali się przy pełnym wykorzystaniu elektronicznego systemu zliczania punktów EBP firmy DaeDo, czyli elektronicznych ochraniaczy głowy i tułowia. Ich młodsi koledzy i koleżanki z kategorii wiekowej młodzików (10-11 lat) walczyli w elektronicznych ochraniaczach tułowia i ochraniaczach głowy z szybką chroniącą twarz.

Współpacujemy