Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w dwóch punktach.

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 28 grudnia, było okazją do złożenia podziękowań i życzeń dla jej członków. W imieniu władz powiatu legnickiego uczynił to wicestarosta Krzysztof Sowiński. Podczas posiedzenia członkowie Rady podsumowali działalność Rady w roku 2016 i przyjęli Ramowy Plan Pracy na rok 2017.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

ZADANIA RADY

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw.
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocena ich realizacji.
 • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Rady wchodzą:

 • Andrzej Ksel ­­ – Przewodniczący Powiatowej Rady.
 • Barbara Zawadka – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady.
 • Iwona Korzeniowka – Sekretarz Powiatowej Rady.
 • Anna Rosiak – Członek Powiatowej Rady.
 • Bożena Zakrawacz – Członek Powiatowej Rady.

Współpacujemy