Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Legitymacje dla osób niepełnosprawnych Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

 

Już po raz III mury Zamku Piastowskiego goszczą uczestników Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Dni poświęcone przybyłym osadnikom na tereny Dolnego Śląska rozpoczęła konferencja pn.: „Pionierskie lata oświaty i kultury na Dolnym Śląsku”. Na konferencję przybyli samorządowcy nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń i miłośników Kresów. Nie zabrakło władz samorządowych województwo dolnośląskiego, które jest organizatorem wydarzenia. Samorząd województwa reprezentował dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Kurator Oświaty we Wrocławiu Roman Kowalczyk, Powiat Legnicki reprezentował Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

W bogatym programie konferencji, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nie zabrakło tematyki poświęconej wspomnieniom przybyłych osadników. Powiat Legnicki w wystąpieniu pn. „Wspomnienia osadników i pionierów na Ziemiach Odzyskanych – źródłem inspiracji młodzieży do realizacji ciekawych projektów edukacyjnych. Przykłady działań” przedstawił swój zrealizowany projekt, którym był konkurs literacki ogłoszony i przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazlanych pt. „Nasza ziemia, nasz dom -pamiętnik pokoleń” oraz wydanie pokonkursowej publikacji nadesłanych przez uczniów prac.

Współpacujemy