Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

1. Rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 ( wpłaty z tytułu: opłaty skarbowej, czynszu, karty wędkarskiej, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakupu nieruchomości Powiatu Legnickiego),

2. Subkonto dochodów Powiatu Legnickiego: 70 1560 0013 2203 8032 6000 0002 ( wpłaty z tytułu: opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. za wypisy i wyrysy )

3. Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 28 1560 0013 2860 6494 4000 0003 ( wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, zakup nieruchomości Skarbu Państwa, opłata za karty parkingowe),

4. Subkonto dochodów Starostwa Powiatowego: 44 1560 0013 2860 6494 4000 0006 (wpłaty z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej ) wpłaty można dokonywać tylko do 31.12.2016r.,

5. Rachunek sum depozytowych: 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002 ( wpłaty z tytułu wadium).