Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Pracowicie i z sukcesami upłynął pierwszy kwartał 2017 roku miłkowickim brydżystom, podczas zimowych ferii uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Pyzówce koło Nowego Targu.

Ferie zimowe to także był czas rozgrywek, w Jeleniej Górze odbył się V Turniej Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym, na którym bardzo dobrze zagrali piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach. W kategorii szkół podstawowych złoto zdobyli Maciej Betliński z Sebastianem Zimorskim, srebro – Tymek Zaborowski z Pawłem Świątkowskim.

Klub Brydża Sportowego „Miłkowice”
zaprasza na
Turniej Brydża Sportowego
o PUCHAR STAROSTY LEGNICKIEGO
w dniu 23 kwietnia 2017 r.

 
Patronat honorowy – Starosta Legnicki Janina Mazur

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VI Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016r. Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to organizacje regionalistyczne.

„Wielkanoc w pocztówce i dawnej prasie” to tytuł wystawy, która odbędzie się w piątek 7 kwietnia o godzinie 17:00 na Zamku Piastowskim”. Organizatorami wystawy są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr. Tadeusz Samborski.

Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, po raz kolejny, zorganizował „Dzień pamięci o św. Janie Pawle II”. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanek kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Legnicy. Następnie zebrani udali się do pobliskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, gdzie dzieci i młodzież zaprezentowała wybrane utwory poetyckie i pieśni, związane z życiem i postacią św. Jana Pawła II. W spotkaniu nie zabrakło przedstawiciela powiatu legnickiego, Członka Zarządu Kazimierza Burtnego.

W II kwartale 2017r., na terenie naszego powiatu, niżej wymienieni świadczeniodawcy (zgodnie z wykazem z tabeli) będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi- etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobus) w ramach umów zawartych z DOW NFZ, zgodnie z harmonogramem.

Współpacujemy