Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbyło się spotkanie z Agnieszką Martinką, autorką książki „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki", połączone z prezentacją multimedialną.

Wieloletni samorządowiec, Sekretarz naszego powiatu Pan Stanisław Warchoł przeszedł na zasłużoną emeryturę. Podziękowania za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i wieloletnią pracę zawodową złożyli w imieniu władz samorządowych Powiatu Legnickiego: Janina Mazur - Starosta Legnicki, Aleksander Kostuń - Przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu: Kazimierz Burtny, Zbigniew Kądziołka oraz Tadeusz Rasała – Skarbnik Powiatu.

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodził w tym miesiącu Pan Wiesław Wójcik – starszy specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg. Z tej okazji gratulacje i życzenia Jubilatowi mieli przyjemność złożyć: Starosta Legnicki Janina Mazur, Wicestarosta Krzysztof Sowiński, Członek Zarządu Kazimierz Burtny, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Maciej Dzięgielewski oraz Kierownik Referatu Administracyjnego Grzegorz Rogos.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr Zamek Piastowski, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” oraz Agencja ZEGart mają przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa Grzegorza Bobrowicza zatytułowanej „Szepty Przyrody”, który odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 1700.

W sali zamkowej Zamku Piastowskiego w Legnicy zaprezentowane zostaną fotografie uwieczniające świat fauny i flory.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

herbW dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Współpacujemy