Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników samorządowych, dotyczących pogłębiania wiedzy w zakresie nieustannie zmieniających się przepisów prawnych, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT odbyło się seminarium pt. „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2017 r. przepisów prawnych”.

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pragniemy wszystkim Pracownikom złożyć
serdeczne podziękowania za wytrwałość i sumienność w Waszej codziennej, niełatwej pracy.

Dziękujemy za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, zaangażowanie
i profesjonalizm oraz dbałość o jak najwyższą jakość pracy.

 

Wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy życzymy wielu osiągnięć w tej niezwykle przydatnej i odpowiedzialnej pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego, a także wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i satysfakcji  z wykonywanej pracy.

     
  Przewodniczący
Rady Powiatu Legnickiego
Aleksander Kostuń
Starosta Legnicki  
Janina Mazur

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów cyklicznie, od 30 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika, który jest formą upamiętnienia patrona placówki.Celem konkursu jest m.in. promocja talentów literackich oraz rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na ósmą edycję Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które odbędą się 8 lutego 2017 roku, w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni, pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Legnickiego Janiny Mazur, Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszarda K. Pisarskiego.

W godzinach od 900 do 1400 zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz legnickich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych.

 herbW dniu 23.01.2017 r., pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Pani Janiny Mazur, odbyła się narada szefów powiatowych służb, straży i inspekcji, poświęcona wystąpieniu na terenie województwa dolnośląskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. W naradzie uczestniczyli: Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Barbara Małecka-Salwach, Komendant Miejski PSP w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Legnicy st. kpt. Wojciech Baran, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkom. Przemysław Laskowski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy Pan Jacek Watral.

Współpacujemy