Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe 2 maja będzie nieczynne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 maja będzie nieczynne.
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka niemieckiego dla 6 osób (małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 12 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego,

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego tworzenia biżuterii dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

1 lutego br. odbyła się XXXII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Sesja rozpoczęła się od wręczenia, przez Starostę Legnickiego Janinę Mazur, podziękowań pracownikom starostwa zaangażowanym w zbiórkę artykułów spożywczych dla Polaków mieszkających na Wschodzie, w ramach akcji „Paczka na Kresy”. Po czym Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń rozpoczął realizację zaplanowanych punktów obrad. Radni oraz przybyli goście wysłuchali sprawozdań Komisji Statutowych Rady Powiatu za rok 2017, sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2017 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Janinę Mazur. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2017 roku. Rada Powiatu podjęła osiem uchwał, trzy związane z budżetem pozostałe to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług psychologicznych, w tym:

 • wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
 • wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu (w podziale na dwie 10 osobowe grupy) - zakup poniżej 30 000 euro,

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy, przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się seminarium
pt. „Wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2018 r. przepisów prawnych”. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Tomasz Piętka.

Współpacujemy