Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

W murach Zamku Piaskowskiego odbył się finał Regionalnego Konkursu Szopek i Stoików Bożonarodzeniowych, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Przez cały miesiąc do organizatorów napływały szopki i stroiki z całej Polski. W piątek, 16 grudnia, poznaliśmy werdykt Jury, a wybór nie był łatwy, trzeba było bowiem wybrać tę najpiękniejszą spośród ponad 420 nadesłanych prac. W uroczystościach rozdania nagród udział wzięli miedzy innymi Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski Ryszard Wach.

W związku przejściem na emeryturę dotychczasowego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, młodszego inspektora Marcina Wysockiego, w legnickiej komendzie obyły się uroczystości przekazania obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkomisarzowi Przemysławowi Laskowskiemu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Legnicki Janina Mazur, przedstawiciele policji i służb współpracujących. Panu Marcinowi Wysockiemu, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy przechodzącemu na emeryturę, w imieniu władz samorządowych powiatu, złożono serdeczne podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną i pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz życzono, aby na emeryturze znalazł czas dla siebie na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.

W holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kiermasz świąteczny, na którym można kupić świąteczne stroiki i dekoracje. Wszystkie dzieła wykonane zostały przez dzieci z TPD, a całkowity dochód z kiermaszu zostanie wykorzystany na działalność statutową legnickiego TDP.

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Galeria Piastów w Legnicy, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Zamek Piastowski serdecznie zapraszają, 17 grudnia br. od godz. 1000 – 1800 do Galerii Piastów w Legnicy na Jarmark Bożonarodzeniowy .

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z zapachem choinki, piernika, miodu i wędlin. Takich właśnie świątecznych zapachów pełna będzie Galeria Piastów. Wędliny, sery, ciasta i miody domowej roboty, wytwarzane jak za dawnych lat, będą czekały na swoich nabywców. Warto skorzystać z oferty i wybrać się w sobotę na Jarmark Bożonarodzeniowy w Galerii Piastów.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zapraszają na otwarcie wystawy Regionalnego Przeglądu Szopek Bożonarodzeniowych TPD w Legnicy.

Otwarcie wystawy nastąpi 16 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, w Zamku Piastowskim, w holu na II piętrze. Wystawę będzie można oglądać codziennie, w terminie do 15 stycznia 2017 r.

W dniu 14 grudnia br., w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Z mocy podpisanego w 2001 roku porozumienia, jest to komisja wspólna dla obu jednostek samorządowych. W jej skład wchodzą: Starosta Legnicki i Prezydent Legnicy jako współprzewodniczący, po jednym radnym z Rady Miejskiej Legnicy i Rady Powiatu Legnickiego, dwie osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy oraz trzy osoby powołane przez Prezydenta i Starostę, a także prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.

Współpacujemy