Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

W Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, odbył się finał konkursu pn. "PREWENCJA TEATRALNA”, którego organizatorem był Wydział ds. Nieletnich i Patologii KMP w Legnicy. W konkursie wystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych z Chojnowa, Krotoszyc oraz z Legnicy. Prewencja teatralna ma na celu zmobilizowanie młodzieży do przedstawienia na deskach teatru, poprzez swoją ekspresję, problemów jakie ich dotyczą w codziennym życiu: narkotyki, alkohol, przemoc rówieśnicza.

W sali Strzegomskiego Centrum Kultury podsumowano XVII Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi i Miast, których organizatorem jest Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu. Rolę gospodarza pełnił z-ca burmistrza Strzegomia -Wiesław Witkowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli min: Poseł na Sejm RP - Katarzyna Mrzygłocka oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, oraz działacze Ludowych Zespołów Sportowych.

W klasyfikacji Powiatów zwyciężył Powiat Oławski, a w klasyfikacji Gmin- Gmina Oława.

Nasz Powiat zajął 9 miejsce – na 26 sklasyfikowanych Powiatów (podobnie jak w roku ubiegłym), wyprzedzając Powiat Polkowicki (14 m), Powiat Głogowski (17 m ), Powiat Złotoryjski (23 m) i Powiat Jaworski( 22 m)

9 grudnia br. w Legnicy, z udziałem samorządowców z gmin powiatu legnickiego oraz wybitnych naukowców, pod patronatem starosty legnickiego Janiny Mazur odbyła się konferencja pod nazwą „Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu 'Legnica' - zamknięta sprawa czy realne zagrożenie?” Konferencję w sprawie złóż węgla brunatnego w rejonie Legnicy zorganizowała Fundacja "Rozwój Tak - Odkrywki Nie". Wprowadzenie do konferencji przypomniało przyczyny, przebieg i wynik referendum z 27.09.2009r. przeciw planom budowy kopalni odkrywkowej na złożu węgla brunatnego „Legnica”.

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był organizatorem konferencji podsumowującej obchody Roku Henryka Sienkiewicza - ,,Bo wszyscy z Sienkiewicza jesteśmy…”, która odbyła się 8 grudnia 2016 roku, w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.

 

 W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Gmina Chojnów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego organizuje bezpłatne szkolenie. Szczegółowe informacje na plakacie.

W dniu wczorajszym, 6 grudnia, odbyła się XX w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Była to sesja nadzwyczajna, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie całości środków na realizację projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego".

Współpacujemy