Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Legnicka Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na spotkanie z profesorem Szewach Weiss, byłym przewodniczącym parlamentu Izraela oraz Ambasadorem w Polsce i kawalerem Orderu Orła Białego. Spotkanie odbędzie się 17 marca, w piątek, o godzinie 17.00 w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Wstęp wolny.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej ogłasza międzypokoleniowy konkurs plastyczny i literacki, związany z dziejami rodu na tle wydarzeń historycznych  w regionie i kraju oraz z nauczaniem św. Jana Pawła II o rodzinie, tworzeniu  i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i ludzkiego społeczeństwa, o potrzebie kształtowania poczucia tożsamości rodzinnej, narodowej i lokalnej poprzez świadectwo życia pn. „Tato, mama i ja – w perspektywie historii rodu, regionu i kraju” .


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Rodzin, w dniu 18 marca br., zapraszają do Legnicy wszystkich, którym droga jest pamięć o pielgrzymce św. Jana Pawła II i nauczanie papieskie na temat małżeństwa i rodziny, na debatę dotyczącą percepcji myśli św. Jana Pawła II o tworzeniu i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i kraju w dzisiejszej praktyce społecznej.

Konferencja przygotowawcza do IV Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej w 20 rocznicę pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Legnicy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, rozpoczęto procedurę wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc marzec 2017 r. oraz z informacją dotyczącą wypełniania nowego wzoru oferty w ramach otwartych konkursów.

Szczegóły w załącznikach:

 • Jak wypełnić nowy wzór oferty w ramach otwartych konkursów - pobierz
 • Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – marzec 2017  - pobierz

 

Z okazji Dnia Kobiet, Panie pracujące w Starostwie Powiatowym w Legnicy i jednostkach organizacyjnych powiatu, mających siedzibę w budynku starostwa, zaproszone zostały na poczęstunek i występ artystyczny śpiewaków operowych z Wrocławia - Andrzeja Jankiewicz a i Wiesławy Wawrzyniak. Życzenia dla Pań złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń i Wicestarosta Krzysztof Sowiński. Do życzeń Panowie dołączyli czerwone róże i słodki poczęstunek w postaci czekolady oraz pysznego tortu.

Współpacujemy