Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

1 lutego br. odbyła się XXXII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Sesja rozpoczęła się od wręczenia, przez Starostę Legnickiego Janinę Mazur, podziękowań pracownikom starostwa zaangażowanym w zbiórkę artykułów spożywczych dla Polaków mieszkających na Wschodzie, w ramach akcji „Paczka na Kresy”. Po czym Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń rozpoczął realizację zaplanowanych punktów obrad. Radni oraz przybyli goście wysłuchali sprawozdań Komisji Statutowych Rady Powiatu za rok 2017, sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2017 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Janinę Mazur. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2017 roku. Rada Powiatu podjęła osiem uchwał, trzy związane z budżetem pozostałe to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług psychologicznych, w tym:

 • wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
 • wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu (w podziale na dwie 10 osobowe grupy) - zakup poniżej 30 000 euro,

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy, przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się seminarium
pt. „Wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2018 r. przepisów prawnych”. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Tomasz Piętka.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Styczeń to czas zabaw karnawałowych i tej okazji Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie zorganizował dla uczestników swoich zajęć Bal Karnawałowy. Tegoroczna zabawa odbyła się w chojnowskim Domu Schrama. Wśród zaproszonych gości znaleźli się organizatorzy oraz zaproszeni goście - uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie, Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi. Jak to w karnawale, każdy stawił się w przebraniu lub masce. Tańce przeplatane były konkursami, w których wszyscy ochoczo brali udział. Punktem kulminacyjnym imprezy był wybór Króla i Królowej Balu, a wspomnienia z balu na pewno pozostaną wszystkim na długo w pamięci!

Współpacujemy