Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

 


BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE
„WSPARCIE UNIJNE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA”

                  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się w Legnicy, dnia 21 września 2017 roku.

Tematem spotkania będzie:

 • Dofinansowanie szkolenia i kursy dla osób po 50 roku życia tj. kursy zawodowe, językowe, komputerowe;
 • Dotacje na uruchomienie własnej firmy.

Więcej informacji na temat spotkania w załączniku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

 

W Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, w dniu 12 września br., odbył się finał VI edycji konkursu pn. „zDolne NGO” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Głównymi celami konkursu było uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich organizacji pozarządowych, najlepiej działających na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 roku.

Uroczystości przewodniczył Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski.


UWAGA
od dnia 12.09.2017r. do odwołania

Wydział Architektury i Środowiska
część administracji architektoniczno – budowlanej

czynna jest dla Interesantów
(udzielanie informacji bezpośredniej
i telefonicznej przez pracowników rozpatrujących wnioski)

w dniach:
PON – ŚR – CZW
w godz.  800-1000
WTOREK
w godz. 1500-1700
PIĄTEK –
dzień wewnętrzny wydziału

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Informacja ogólna tel. 76 7243449

 Kolejną odsłoną płatności bezgotówkowych udostępnioną w urzędzie, po płatnościach mobilnych realizowanych smartfonem, jest płatność w oparciu o kartę płatniczą z wykorzystaniem terminala POS. Wdrożenie to jest zrealizowane w ramach projektu upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach, których beneficjentami są Krajowa Izba Rozrachunkowa i Ministerstwo Rozwoju wraz z jednostkami administracji publicznej.

Pierwsze terminale płatnicze zostały wdrożone w urzędzie już w roku 2015. Wdrożono je przy realizacji płatności powiązanych z systemem CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Płatności te są jednak obciążone marżą po stronie klienta w wysokości 2,00 zł za transakcję, która jest pobierana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Wdrożenie zrealizowane aktualnie nie generuje dodatkowych kosztów dla klienta jak i dla urzędu. Buduje natomiast wizerunek nowoczesnego urzędu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, które aktualnie skłania się ku płatnościom bezgotówkowym w coraz szerszym zakresie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu matematyki na poziomie gimnazjum dla 1 osoby wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego - Gmina Kunice

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Współpacujemy