Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska,

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1400, we wtorki w godzinach od 800 do 1700 i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

19 maja br. w budynku Starostwa odbyła się narada Prezesów Kół Związku Sybiraków oraz członków Zarządu Oddziału Sybiraków w Legnicy, której przewodniczyła Prezes Legnickiego Oddziału Związku Sybiraków Maria Jurkiewicz.

logoStarostwo Powiatowe w Legnicy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne i pasjonatów Nordic Walking do uczestnictwa w imprezie rekreacyjno-zdrowotnej pn.: „Marszem po zdrowie”, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku w godzinach 11.00 - 14.00 w Brenniku 24 , gmina Ruja (Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „PRZĄŚNIK”). Uczestnictwo jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia.

 

W piątek 19 maja br. Starostwo Powiatowe w Legnicy odwiedzili goście z Sambora, miasta położonego na Ukrainie, nad rzeką Dniestr, w obwodzie lwowskim, w rejonie Samborskim. Przybyli goście chcieli dowiedzieć się o funkcjonowaniu administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym. Do Polski przyjechali na zaproszenie wójta gminy Miłkowice. W spotkaniu uczestniczyli ze strony starostwa: wicestarosta Krzysztof Sowiński, urzędujący członek zarządu Kazimierz Burtny, sekretarz Stanisław Warchoł, ze strony gminy Miłkowice wójt Dawid Stachura. Przybyli goście w swoim kraju pełnią funkcje odpowiadające: staroście, dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, radnym.

 

Zgodnie z przyjętym planem pracy na rok bieżący, w dniu 19.05.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Posiedzeniu Komisji współprzewodniczył Prezydent Miasta Legnicy, Tadeusz Krzakowski oraz Wicestarosta Legnicki, Krzysztof Sowiński.

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych na miesiąc maj 2017 r. oraz z informacją dotyczącą trybu „małych grantów”, oferty i sprawozdania.

 

Już po raz III mury Zamku Piastowskiego goszczą uczestników Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Dni poświęcone przybyłym osadnikom na tereny Dolnego Śląska rozpoczęła konferencja pn.: „Pionierskie lata oświaty i kultury na Dolnym Śląsku”. Na konferencję przybyli samorządowcy nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń i miłośników Kresów. Nie zabrakło władz samorządowych województwo dolnośląskiego, które jest organizatorem wydarzenia. Samorząd województwa reprezentował dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Kurator Oświaty we Wrocławiu Roman Kowalczyk, Powiat Legnicki reprezentował Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

Współpacujemy