Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

We wtorek 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się konferencja poświęcona polskim Kresom Wschodnim zatytułowana „Dziedzictwo Kresów”, nad którą patronat objął dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja była efektem współpracy między organizatorami: Powiatem Legnickim i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, w zakresie realizacji projektu pn. „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, pracownicy urzędów gmin, bibliotek, gminnych ośrodków kultury, członkowie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego w Legnicy, członkowie Związku Sybiraków Koła w Legnicy, członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP Oddziału w Legnicy, członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz miłośnicy Kresów i tematyki kresowej.

U W A G A!

SYSTEM CENTRALNE EWIDENCJI POJAZDÓW CEPIK 2,0 W DALSZYM CIĄGU NIE FUNKCJONUJE POPRAWNIE, CO SKUTKUJE WYDŁUŻENIEM CZASU OBSŁUGI ORAZ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZAŁATWIENIA WIELU PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJA POJAZDÓW.

Z okazji 10- lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, w miniony czwartek 23 listopada odbyła się uroczystość podsumowująca funkcjonowanie placówki. W uroczystościach wzięli udział między innymi: Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Janina Mazur – Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta, Andrzej Pyrz – Wójt Gminy Chojnów, Wanda Gołębiowska - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Radni Powiatowi oraz Gminy Chojnów. Jubileusz 10-lecia był nie tylko okazją do podsumowań, ale także do złożenia podziękowań wszystkim osobom, które wspierają placówkę.

Z okazji obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się spotkanie władz samorządowych Powiatu Legnickiego z krwiodawcami z naszego regionu. Spotkanie było okazją nie tylko do rozmów, ale także pogratulowania i podziękowania najbardziej zasłużonym krwiodawcom. Rekordzistą pod względem ilości oddanej krwi jest Pan Jan Krajnik, który do tej pory oddał 46 litów krwi, o 6 litrów mniej ma na swoim koncie ma Pan Józef Ryszka, a 28 litrów krwi oddał Pan Kamil Sagan.

Wieści o nieprzeciętnym talencie młodych brydżystów z Miłkowic nie mogły przejść niezauważone. Postawa i sukcesy: Adama Pigulskiego, Macieja Racewicza, Macieja Betlińskiego, Sebastiana Zimorskiego, Tymoteusza Zaborowskiego, Pawła Świątkowskiego, Barbary Kozłowskiej, Dominiki Wielczyk doceniły władze samorządowe Powiatu Legnickiego. Na zaproszenie Janiny Mazur Starosty Legnickiego zawodnicy KBS „Miłkowice” przybyli 21 listopada do budynku starostwa, by pochwalić się swoimi sukcesami. Gratulacje oraz upominki zawodnikom przekazali: Starosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń, Wicestarosta Krzysztof Sowiński, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka. Gratulacje i słowa uznania otrzymała również Pani Mirosława Stachura, która jest opiekunem zawodników i również zdobywczynią wielu medali w rozgrywkach brydżowych dorosłych.

Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych z terenu Dolnego Śląska na szkolenie dotyczące zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Współpacujemy