Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone I zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim".

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu. kliknij TUTAJ.

W najbliższą niedzielę, tj. 13 sierpnia, o godz. 19.00, w chojnowskim kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się druga edycja Letnich Koncertów Organowych. Wydarzenie, którego sponsorem jest między innymi powiat legnicki, w ubiegłym roku przyciągnęło do chojnowskiej fary sporą liczbę miłośników muzyki organowej.

Występy artystów zainauguruje koncert Tomasza Susmęda - chojnowskiego muzyka i pedagoga. Drugi z koncertów zaplanowany został na 27 sierpnia - wówczas chojnowskiej publiczności zaprezentuje się Bartosz Piotr Rzyman.

 

Blisko 100-u przedsiębiorców z regionu uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym na temat: zatrudniania cudzoziemców zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Legnicy, a niezbędnych informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców udzielili: Pani Otylia Tułacz – Kostrzycka Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Arkadiusz Kłos - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, chorąży sztabowy Artur Olszański reprezentujący Straż Graniczną, Pan Roman Zawada - Kierownik Referatu ds. Osób Migrujących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pani Elżbieta Żyżak – Lota kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzony zostanie trening Systemu Wczesnego Ostrzegania. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania oraz ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

W ramach treningu na terenie Powiatu Legnickiego w dniu 1.08.2017 r. o godz. 17°° zostanie wyemitowany z wszystkich posiadanych syren akustyczny sygnał „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Według prognoz IMGW w dniu 31 lipca na terenie Dolnego Śląska temperatura może wynieść 31 ° w kolejnych dniach: wtorek 32° - 35°,środa i czwartek od 28° - 31°.

PCZK przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać falę upałów należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne – uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych. Fundacja szczególnie zachęca do udziału osoby ze środowisk wykluczonych.

Współpacujemy