Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

22 lipca 2017 r. po raz 18-ty odbyła się w Brenniku (gmina Ruja) Wielka Biesiada. Imprezie przyświecało motto „Niech się dowie cały świat, że biesiada 18 ma lat”. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ”Prząśnik” w Brenniku przy współudziale: Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, Powiatu Legnickiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W organizacji imprezy pomogło również wsparcie sponsorów.

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymały: Pani Krystyna Pater Dyrektor Wydziału Finansowego z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Pani Mirosława Olewińska-Grzywacz Kierownik Referatu Informatycznego z okazji 35 lecia pracy oraz Pani Grażyna Kaczuga – Pracownik Referatu Gospodarczego również z okazji 35 lecia pracy zawodowej.

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat: Zatrudniania cudzoziemców, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek) o godzinie 1000, w Sali 3a, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy - Plac Słowiański 1.

 

W czwartek 20 lipca br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą na prośbę Zarządu Powiatu zwołał Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, w celu przyjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu legnickiego oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego. Wprowadzane zmiany wynikają z przyznania ponad 300 tys. zł dla powiatu legnickiego ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na realizację projektów: pn. „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie” oraz pn. „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”. Wspomniane środki, wraz ze funduszami własnymi, przeznaczone będą na zakup dwóch pojazdów transportowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych.

Władze powiatu wiele uwagi poświęcają realizacji zadań oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Każda możliwość pozyskania pozabudżetowych środków finansowych jest wykorzystywana, dlatego też tak wiele prac remontowych było i jest prowadzonych zarówno wewnątrz budynków szkolnych jak i na zewnątrz. Duże zmiany zachodzące w estetyce i funkcjonalności pomieszczeń są bardzo pozytywnie postrzegane zarówno przez uczniów szkoły jak i przez ogół mieszkańców Chojnowa. Wysokość pozyskanych środków to 2,5 mln zł.

XXVII Sesję Rady Powiatu Legnickiego, która odbyła się 29 czerwca rozpoczęto niezwykle miłym akcentem. Przed rozpoczęciem posiedzenia swoją twórczość zaprezentował Zespół Ludowy „Przyjaciółki” z Niedźwiedzic, który zajął pierwsze miejsce w Zimowej Edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław. Nagrodą w konkursie radiowym będzie nagranie płyty z własnymi przebojami. Z okazji zwycięstwa gratulacje, życzenia oraz prezent na ręce Pana Józefa Przyłuckiego kierownika zespołu i Sołtysa Niedźwiedzic złożyli Starosta Legnicki Janina Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.

Współpacujemy