Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów cyklicznie, od 30 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika, który jest formą upamiętnienia patrona placówki.Celem konkursu jest m.in. promocja talentów literackich oraz rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na ósmą edycję Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które odbędą się 8 lutego 2017 roku, w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni, pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Legnickiego Janiny Mazur, Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszarda K. Pisarskiego.

W godzinach od 900 do 1400 zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz legnickich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych.

 herbW dniu 23.01.2017 r., pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Pani Janiny Mazur, odbyła się narada szefów powiatowych służb, straży i inspekcji, poświęcona wystąpieniu na terenie województwa dolnośląskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. W naradzie uczestniczyli: Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Barbara Małecka-Salwach, Komendant Miejski PSP w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Legnicy st. kpt. Wojciech Baran, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkom. Przemysław Laskowski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy Pan Jacek Watral.

 

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań minionego roku. W sobotę 14 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach spotkali się samorządowcy, przedstawiciele klubów i szkół z powiatu legnickiego biorących udział w Powiatowych Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi w 2016 roku. Zmagania sportowców w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi organizowane są od 2006 r., głównie dzięki finansowemu wsparciu powiatu legnickiego.

 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku.

Szczegóły w załączniku.

herb   W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z wzorem oferty wraz z dołączonymi do niej objaśnieniami. Poniżej zamieszczamy wzór nowej oferty z objaśnieniami.

Współpacujemy