Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Badania mammograficzne na terenie powiatu legnickiego, realizowane w I kwartale 2017r. rozpoczynają się już 18 styczni. Wymienieni na plakacie świadczeniodawcy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi- etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ, zgodnie z harmonogramem.

XXI Sesję Rady Powiatu Legnickiego z wtorku 20 grudnia rozpoczęła niezwykle miła uroczystość. Z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego Państwo Helena i Franciszek Chyła zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gratulacje, listy gratulacyjne oraz życzenia od zgromadzonych przekazał jubilatom Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, zaś medal w imieniu Prezydenta RP wręczyła Starosta Legnicki Janina Mazur. Państwo Chyła w podziękowaniu za przygotowanie tak miłej uroczystości, poczęstowali wszystkich zgromadzonych pysznym tortem.

W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się posiedzenie Związku Sybiraków Oddział w Legnicy. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Krzysztof Sowiński, kapelan legnickich Sybiraków ks. prałat Władysław Jóźków oraz Prezesi Kół z naszego regionu. Posiedzenie było okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżających się świąt. W imieniu Władz Powiatu Legnickiego wszystkim Sybirakom oraz ich rodzinom życzenia złożył Wicestarosta Krzysztof Sowiński.

W murach Zamku Piaskowskiego odbył się finał Regionalnego Konkursu Szopek i Stoików Bożonarodzeniowych, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Przez cały miesiąc do organizatorów napływały szopki i stroiki z całej Polski. W piątek, 16 grudnia, poznaliśmy werdykt Jury, a wybór nie był łatwy, trzeba było bowiem wybrać tę najpiękniejszą spośród ponad 420 nadesłanych prac. W uroczystościach rozdania nagród udział wzięli miedzy innymi Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski Ryszard Wach.

W związku przejściem na emeryturę dotychczasowego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, młodszego inspektora Marcina Wysockiego, w legnickiej komendzie obyły się uroczystości przekazania obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkomisarzowi Przemysławowi Laskowskiemu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Legnicki Janina Mazur, przedstawiciele policji i służb współpracujących. Panu Marcinowi Wysockiemu, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy przechodzącemu na emeryturę, w imieniu władz samorządowych powiatu, złożono serdeczne podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną i pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz życzono, aby na emeryturze znalazł czas dla siebie na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.

W holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kiermasz świąteczny, na którym można kupić świąteczne stroiki i dekoracje. Wszystkie dzieła wykonane zostały przez dzieci z TPD, a całkowity dochód z kiermaszu zostanie wykorzystany na działalność statutową legnickiego TDP.

Współpacujemy