Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3

Data złożenia

17.11.2017

Przedmiot petycji

Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Legnickiego -  pobierz skan

Projekt uchwały Rady Powiatu Legnickiego - pobierz skan

Statut Młodzieżowej Rady Powiatu Legnickiego -pobierz skan

Zgoda na ujawnienie danych

NIE

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

NIE DOTYCZY

Dane dotyczące przebiegu postępowania

Data czynności

Zarejestrowanie petycji

17.11.2017

Sprawdzenie spełniania wymogów ustawowych

05.12.2017

Zamieszczenie skanu petycji oraz danych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej powiatu

06.12.2017

Konsultacja z radcą prawnym

08.12.2017

Sposób załatwienia petycji:

 

Przekazanie petycji do rozpatrzenia według właściwości przez Radę Powiatu Legnickiego

12.12.2017

Powiadomienie wnoszącego petycję o jej przekazaniu do rozpatrzenia według właściwości

13.12.2017

Udzielenie odpowiedzi

8.01.2018