Herb powiatu legnickiego

W ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony  Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu legnickiego.

W Informatorze znajdą Państwo słownik podstawowych terminów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz niezbędne informacje o miejscach pomocy udzielanej  osobom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego, które znajdują się na terenie powiatu legnickiego.

Pliki do pobrania: