Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Obowiązkiem władz publicznych jest działanie na rzecz pobudzania rozwoju i poprawy mechanizmów, umożliwiających dostęp do wartości i treści kulturowych. Działalność instytucji kultury oraz powszechna aktywność kulturalna są początkowym ogniwem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatu. Odpowiedni dostęp do kultury wszystkich mieszkańców powiatu daje więcej szans oraz możliwości rozwoju społecznego i kulturowego ludności naszego terenu.

Kultywowanie i promocja szczególnie wartościowych zjawisk kultury lokalnej może stać się atutem wzmacniającym atrakcyjność turystyczną powiatu, a tym samym będzie przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu. W związku z tym o należy podejmować różnorodne działania, zarówno w formie instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej wspierające kulturę i tradycje (m.in. sztukę i rękodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne, potrawy regionalne), a także twórczość amatorską w zakresie: muzyki, fotografii, tańca i literatury.