Grafika: Program Mój prąd

Ciekawym programem związanym z działaniami proekologicznymi, z którego może korzystać osoba prywatna jest „Mój Prąd”. Celem jaki stawia sobie program jest zwiększenie produkcji elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Korzystanie z tego programu będzie silnym impulsem do rozwoju energetyki prosumenckiej (instalacji o małej mocy, które pracują przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego) i znacząco przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Osoby korzystające z takiej energii nie tylko oszczedzą na rachunkach, ale również przyczynią się do ochrony środowiska. Nakład na samą instalację to wydatek, który powinien się zwrócić w przeciągu 6-8 lat (w zależności od mocy instalacji, rodzaju dachu i warunków w regionie). Dzięki dofinansowaniu okres zwrotów kosztów się skraca. Zaletami paneli fotowoltaicznych są bezobsługowość oraz długa żywotność, gwarantowana przez 25 lat, w związku z czym możemy spodziewać się wielu lat ze znacznymi oszczędnościami w domowym budżecie.

Cele programu:

 • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie kraju;
 • poprawa jakości powietrza;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
 • wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie „Mój Prąd” możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy) ;
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

 • Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.
 • Termin naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Czy wiesz że...?

 • Dzięki instalacji fotowoltaicznej można obniżyć roczny rachunek za prąd o 90%.
 • W latach 2018-2020 w Polsce przybyło ponad 100 tysięcy domowych instalacji fotowoltaicznych.

Więcej informacji na temat programu wraz z wnioskami można znaleźć na stronie: mojprad.gov.pl