Gdzie się leczyć w Powiecie Legnickim?

Opracował Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy

Maj 2022 rok

Spis treści

 
 1. ABC pacjenta
  1. Prawa pacjenta
  2. Recepta
  3. E-Recepta
  4. Bezpłatne leki dla seniorów 75+
  5. Podstawowa opieka zdrowotna
  6. Skierowanie
  7. Leczenie uzdrowiskowe
  8. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  9. Gdzie znajdę pomoc w nagłym przypadku?
  10. Aplikacja mObywatel
 2. Wykaz świadczeniodawców
  1. Internetowe Konto Pacjenta
  2. Wyszukiwarka NFZ: Gdzie się leczyć?
  3. Przychodnie w powiecie legnickim
  4. Nocna i świąteczna opieka medyczna w powiecie legnickim

 

I. ABC PACJENTA

Prawa pacjenta

 • prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prawo do poszanowania godności i intymności,
 • prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia,
 • prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat,
 • prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego,
 • prawo do opieki duszpasterskiej,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • prawo do dochodzenia swoich praw,
 • prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Poznaj swoje prawa i naucz się z nich korzystać!