Preferowaną formą kontaktu z instytucjami publicznymi jest przesłanie pisma ogólnego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Powiatu Legnickiego: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP.

Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany, który można założyć między innymi przez: bank, rozmowę wideo z urzędnikiem lub potwierdzając go w placówce.

Zachęcamy do zapoznania się z listą procedur administracyjnych przy realizacji, których można skorzystać z przygotowanych do pobrania formularzy.

Uwaga: Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy i opłaty skarbowe wnoszą do Urzędu Miasta w Legnicy (przejdź)

W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica.

Dedykowane systemu e-administracji