Komenda Miejska Policji

ul. Asnyka 5
59-220 Legnica
tel. 76 87 61 913
fax 76 87 61 510

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

straz.legnica.eu
ul. Witelona 2
59-220 Legnica
tel. 76 752 21 12
fax 76 866 35 54

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

www.psse.lca.pl
ul. Mickiewicza 24
59-220 Legnica
tel. 76 72 45 310
fax 76 72 45 311

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

http://piwlegnica.pl/
ul Legnicka 12, Ziemnice
59-216 Ziemnice
tel. 76 85 50 541
fax 76 85 50 541

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 480
fax 76 72 43 481