Pomnik przyrody: lipa w Legnickim Polu
Pomnik przyrody: lipa w Legnickim Polu
(fot. Krzysztof Zając)

W rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w powiecie legnickim ochroną prawną w formie pomników przyrody zostało objętych 150 okazów dendrologicznych. Na terenie gminy Legnickie Pole występuje najwięcej chronionych gatunków drzew w całym powiecie, występuje ich aż 60. Obok wejścia do bazyliki św. Jadwigi w Legnickim Polu znajduje się lipa drobnolistna o obwodzie pnia 550 cm. Przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Legnickim Polu jest aleja lipowo – klonowa, najokazalszy klon pospolity o obwodzie 225 cm objęto ochroną pomnikową.

W Chojnowie jest 28 gatunków drzew, które są pod ochroną, a połowa z nich rośnie w Parku Miejskim przy Zamku Piastowskim, na szczególną uwagę zasługują dwa kasztanowce białe „Schiller” i „Słowacki”. Obwód okazów wynosi odpowiednio 306 cm i 333 cm, a wysokość drzew wynosi około 24 m. W parku za placem zabaw rośnie buk pospolity „Mickiewicz” o obwodzie pnia 350 cm, a obok grupa 7 zrośniętych grabów pospolitych o nazwie „Siedmiu Wspaniałych”. W Parku Śródmiejskim przy rzece Skora rosną 3 pomnikowe okazy: klon jawor „Piotruś” o obwodzie 259 cm, platan klonolistny „Waldek” o obwodzie 292 cm i kasztanowiec biały „Jasiu” o obwodzie 335 cm. Spacerując w dół rzeki dostrzec można rosnący na obrzeżu polany dąb bezszypułkowy „Zbysiu”, mierzący 356 cm w pierśnicy o wysokości 27 m.

W gminie Chojnów rosną bardzo stare i jedne z najgrubszych dębów na Dolnym Śląsku, należy do nich między innymi dąb o nazwie „Młynarz” znajdujący się w Piotrowicach nad Kanałem Osetnickim. Obwód pierśnicowy 837 cm umieszcza „Młynarza” na drugim miejscu w rankingu najgrubszych dolnośląskich dębów. Pomnikowe drzewo ma wysokość około 20 metrów szacunkowy wiek drzewa to około 600 lat. Dolna część pnia dębu pokryta jest wieloma guzami i naroślami, niemniej stan zdrowotny drzewa należy uznać za zadowalający. W Piotrowicach można spotkać jeszcze 2 sędziwe dęby szypułkowe: jeden o obwodzie 550 cm o nazwie „Huzar” i drugi o obwodzie 635 cm o nazwie „Kondrad”. W Okmianach pomnikami przyrody są jesion wyniosły „Jacek” oraz lipa drobnolistna „Trzygłowa” mierząca w obwodzie 400 cm o wysokości 18 m. Rokitki to najbardziej wysunięta na północ wieś gminy Chojnów, pomnikiem przyrody jest tu okaz dębu szypułkowego „Bogacz”, drzewo mierzy w obwodzie 420 cm.

Gmina Krotoszyce posiada 14 pomników przyrody, perełką jest niewątpliwie rosnący w parku krotoszyckim olbrzymi platan klonolistny o okazałej koronie, z grubym konarem sięgającym niemal do ziemi i obwodzie 700 cm. Wieś Czerwony Kościół posiada dwa klony srebrzyste o wymiarach 415 cm i 535 cm.

W gminie Ruja znajduje się 12 drzew objętych ochroną pomnikową. We wsi Strzałkowice na obrzeżu zarośniętego parku przylegającego niegdyś do zespołu dworskiego, rośnie kilka wiekowych drzew, z których 3 objęto ochroną pomnikową. Najciekawszym, bo dość rzadkim okazem jest pomnikowa glediczja trójcierniowa. Jest to przypominające trochę akację drzewo z długimi i ostrymi cierniami pochodzące z Ameryki Północnej, obwód pnia w pierśnicy 220 cm, a wysokość drzewa to 25 m. We wsi Polanka rosną dwa pomniki przyrody lipa drobnolistna o obwodzie 360 cm oraz klon pospolity o pniu o obwodzie 345 cm. W Janowicach na terenie parku rośnie pomnikowy okaz topoli białej o wysokości 34 m. i obwodzie 470 cm. Wiele drzew o rozmiarach pomnikowych w gminie Ruja, można podziwiać w zabytkowym parku przy pałacu w Brenniku, obecnie użytkowanym jako Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik”. W zabytkowym parku przy zamku w Prochowicach ochroną pomnikową objęto 5 sędziwych dębów, platana klonolistnego oraz olszę czarną. Dąb rosnący w południowej części parku, w pobliżu kładki na rzece Młynówce posiada największy obwód pnia - 502 cm, a wiek drzewa szacuje się na około 200 lat.

Gmina Miłkowice posiada zaledwie 4 drzewa o walorach pomnikowych, a znajdują się one w parku w Kochlicach. Ochroną objęto wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 445 cm oraz 3 dęby szypułkowe, z których największy ma obwód 640 cm.

W Kunicach przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa rośnie jedyny w całej gminie pomnik przyrody – platan klonolistny, obwód drzewa wynosi 360 cm, a wysokość wynosi około 18 m.