Kierownictwo Starostwa Powiatowego

Kadra kierownicza Imię i nazwisko Nr pokoju Kontakt
Starosta Legnicki Adam BABUŚKA 202 76-72-43-560
(sekretariat)
Wicestarosta Legnicki Janina MAZUR 202
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krzysztof SOWIŃSKI 208 76-72-43-400
(sekretariat)
Sekretarz Powiatu Grzegorz ROGOS 208
Skarbnik Powiatu Marta PŁOSIŃSKA-SOBOŃ 339 76-72-43-405

Wydziały w Starostwie Powiatowym