Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego mogą zostać objęte imprezy, uroczystości i wydarzenia mające związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w ustawie o samorządzie powiatowym oraz sprzyjające promocji powiatu, zdrowia, rozwojowi edukacji, sportu, turystyki, kultury.

Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Legnickiego określa REGULAMIN SPRAWOWANIA PATRONATU HONOROWEGO STAROSTY LEGNICKIEGO, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 9/2015 Starosty Legnickiego z dnia 22 stycznia 2015 r., zmieniony  Zarządzeniem Nr 59/2022 Starosty Legnickiego z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

Do pobrania:

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia. Wniosek w formie pisemnej powinien być dostarczony, nie później niż na miesiąc przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia,  na adres:

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest  do umieszczenia na materiałach promocyjnych: herb lub logo powiatu.

Sprawy z zakresu Patronatu Honorowego  prowadzone są przez Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 72 43 567.